รับสร้างบ้านตามประเภทของผู้ประกอบการที่ทุกคนควรรู้

0 Comments
รับสร้างบ้าน

ในปัจจุบันการรับสร้างบ้านนั้นถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ดี บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตเพราะเป็นสถานที่อยู่อาศัย ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการให้บ้านของตนเองดูสวยงาม น่าอยู่ เหมาะต่อการอยู่อาศัยตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นในบทความนี้จะมากล่าวถึงประเภทของผู้ประกอบการที่รับสร้างบ้านว่ามีอะไรบ้าง 

ประเภทผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน 

สามารถแบ่งประเภทของผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่รับสร้างบ้านออกได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพ โดยกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ผู้รับเหมา อยู่ในรูปแบบของบริษัทรับสร้างบ้านที่ดำเนินการ มีบริษัทอันเป็นสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน 
  • ผู้รับเหมา อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลที่ดำเนินการ จะให้ความชัดเจนมากกว่าบริษัทสร้างบ้านซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาที่ติดต่อได้ง่าย 
  • ผู้รับเหมา อยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวบุคคล ไม่มีการจนทะเบียนเป็นบริษัท 

บริษัทรับสร้างบ้าน 

เป็นผู้รับเหมาที่ดำเนินการโดยนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทสร้างบ้างที่ให้บริการแบบครบวงจร มีบ้านมาตรฐานให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบ หรือมีหน้าที่ในการออกแบบบ้าน และทำหน้าที่แทนลูกค้าด้วยการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างและสินเชื่อ ผู้รับเหมาประเภทนี้จะมีทีมงานครบทุกแบบ เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า สถาปนิก โฟร์แมน แต่บางบริษัทก็มีทีมงานไม่ครบซึ่งถือเป็นส่วนน้อย  

ผู้รับเหมาในรูปแบบนิติบุคคล 

ภาพลักษณ์ของผู้รับเหมานี้จะเป็นมากกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการสร้างบ้านตรง ๆ แต่จะรับก่อสร้างที่เป็นงานทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น อพาร์ทเมนท์ โรงงาน ทีมงานจะคล้ายคลึงกับบริษัท เพียงแค่ไม่มีการจ้างสถาปนิก ส่วนใหญ่รับงานด้วยวิธีรับแบบก่อสร้างซึ่งถูกออกแบบไว้แล้วโดยสถาปนิก และเสนองานต่อลูกค้าด้วยการตีราคาออกมา มาตรฐานในการจ้างงานจะเป็นโฟร์แมน วิศวกร หากเป็นบริษัทเล็ก ๆ จะมีเจ้าของบริษัทผู้เป็นวิศวกรมาคุมงานด้วยตนเอง พร้อมพนักงานจำนวนไม่มากนัก  

ผู้รับเหมาในรูปแบบของตัวบุคคล 

สำหรับผู้รับเหมาประเภทนี้จะไม่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัท ซึ่งแบ่งได้ย่อย ๆ ออกเป็นสองแบบ นั่นก็คือ แบบรับสร้างบ้านทั้งหลัง กับแบบต่อเติม 

  • แบบสร้างบ้านทั้งหลัง จะอยู่ในนามบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก ช่างก่อสร้างผู้มีประสบการณ์ อดีตโฟร์แมน โดยจ้างมาทำงานให้เป็นรายวัน หากเป็นกลุ่มที่มีทุนก็จะรับเหมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าแรงและค่าวัสดุ ส่วนกลุ่มที่ไม่มีทุนมากนักก็จะรับเหมาแค่ค่าแรง  
  • แบบรับต่อเติม จะเป็นกลุ่มที่รับเหมาต่อเติม ซึ่งไม่อาจกล่าวถึงได้เนื่องจากเป็นความลับทางการค้าระหว่างผู้จ้างและผู้ถูกจ้าง 

จะเห็นว่า อาชีพรับสร้างบ้านหากแบ่งตามประเภทของผู้ประกอบการนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้ใครก็ตามที่กำลังซื้อบ้านหรือสร้างบ้านนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการเลือกซื้อหรือเลือกจ้าง เพื่อให้บ้านของคุณน่าอยู่และตรงกับความต้องการทั้งกับตนเองและครอบครัว 


Leave a Reply

Your email address will not be published.