Electric Induction Motor มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

0 Comments
Electric Induction Motor

Electric Induction Motor เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือช่างสำหรับการดัดแปลงจากพลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล ไว้ใช้ขับเคลื่อนวัตถุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ พัดลม และอื่น ๆ อีกมากมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในบทความจะพาให้ทุกคนได้รู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้านี้ให้มากยิ่งขึ้น 

ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์การทำงานชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการดัดแปลงพลังงานได้ ซึ่งจะเปลี่ยนให้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงงานกล ในปัจจุบันมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่คุณสมบัติของแต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกัน อยู่ที่การผลิตเพื่อใช้งานในเรื่องไหน ความแตกต่างที่พบเจอไม่ว่าจะเป็นกำลังของงาน รอบ ความเร็ว จากความแตกต่างนี้ทำให้ต้องแบ่งประเภทของการใช้งานออกมาได้ 2 แบบ นั่นก็คือ 

 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งได้อีก 3 แบบ คือ  
 • ชนิด 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะอยู่ที่ 220 โวลต์ สายไฟเข้าทั้งหมด 2 สาย แรงม้าไม่ค่อยสูงนัก เหมาะกับการใช้ในบ้านเรือนทั่วไป 
 • ชนิด 2 เฟส  
 • ชนิด 3 เฟส ชนิดนี้จกะใช้งานที่โดรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีแรงดันโวลต์อยู่ที่ 380 โวลต์ สายไฟเข้าทั้งหมด 3 สาย  
 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งได้อีก 3 แบบ คือ 
 • มอเตอร์แบบอนุกรม  
 • มอเตอร์แบบอนุขนาน 
 • มอเตอร์แบบผสม 

ซึ่ง Electric Induction Motor ถือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกรับรองว่าได้มาตรฐานระดับสากล แบ่งประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ตามข้อความข้างต้นที่กล่าวไป ไม่ได้แตกต่างจากมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดอื่น เพียงแต่เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากถูกพัฒนาจนมีความทันสมัย ทนทานยิ่งขึ้น เหมาะกับการใช้งานมากกว่าเดิม 

Electric Induction Motor มีส่วนประกอบอะไรบ้าง 

ในเรื่องของส่วนประกอบที่อยู่ภายใน Electric Induction Motor นั้น จะมีอยู่หลากหลายส่วนที่ทำให้การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • ฝาด้านหน้า 
 • ซีลกันน้ำ 
 • โรเตอร์และเพลา 
 • ขวดลวดเสตเตอร์ภายในและโครงมอเตอร์ 
 • ลูกปืนด้าน Non Drive end 
 • พัดลมระบายความร้อน 
 • กล่องขั้วต่อสายไฟ 
 • ฝาปิดกล่องขั้วต่อสายไฟ 
 • ซีลเพลา 
 • ลูกปืนด้าน Drive end 
 • หน้าแปลนเล็ก 
 • หน้าแปลนมาตรฐาน 
 • Circlip for fixing the bearing at NDE 
 • ฝาหลัง 
 • ฝาปิดพัดลม 
 • ชั้วต่อสายไฟ 

จากบทความจะทำให้ทุกคนที่กำลังใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับ Electric Induction Motor มากขึ้น ยิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มความได้เปรียบและปลอดภัยให้กับตนเองมากขึ้น เพราะถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ช่างที่หากใครก็ตามไม่ได้เป็นช่างแล้ว อาจได้รับอันตรายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจากอุปกรณ์ชนิดนี้ในระหว่างที่กำลังใช้งานแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้ หากร้ายแรงก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นความรู้ในเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งาน 


Leave a Reply

Your email address will not be published.