ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ และการอบรมโฟล์คลิฟท์ อบรมอะไร

0 Comments
อบรมโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์หรือรถยก ยานยนต์ที่ใช้สำหรับขนย้ายวัตถุสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะใช้แรงงานคนยกได้มันช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ปัจจุบันรถยกมีการพัฒนาไปอย่างมากดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการขับและใช้งานอย่างปลอดภัย การอบรมโฟล์คลิฟท์จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้นและสามารถลดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นได้เช่นกัน  ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์  1.รถโฟล์คลิฟท์ชนิดเครื่องยนต์  โฟล์คลิฟท์ชนิดเครื่องยนต์ มีการออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อการทำงานกลางแจ้ง มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือรถโฟล์คลิฟท์ชนิดน้ำมันดีเซลและรถโฟล์คลิฟท์ชนิดน้ำมันเบนซิน – LPG  2.โฟล์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้า  สำหรับรถยกพลังงานไฟฟ้าหรือรถโฟล์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้าเป็นรถยกที่มีแหล่งพลังงานมาจากแบตเตอรี่ ปราศจากมลพิษ เสียงเงียบดูแลรักษาค่อนข้างง่าย เหมาะกับการใช้งานในคลังสินค้าแบ่งออกเป็นอีก 2 กลุ่มย่อยได้แก่รถโฟล์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้าแบบนั่งขับและรถโฟล์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้าสำหรับคลังสินค้า  การอบรมโฟล์คลิฟท์  ปัจจุบันเรามักพบเจอข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกสถานที่หากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ขาดความรู้และความเข้าใจไม่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานอุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้ทั้งต่อตนเองและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง สิ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโฟล์คลิฟท์เกิดความรู้และความเข้าใจและทำงานอย่างมืออาชีพก็คือการเข้ารับอบรมโฟล์คลิฟท์  การอบรมโฟล์คลิฟท์ประกอบไปด้วย 7 เรื่องที่สำคัญได้แก่  การปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับรถยก  กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการขับรถโฟล์คลิฟท์หรือรถยก  อุบัติเหตุในการขับโฟล์คลิฟท์  การตรวจสอบความพร้อมของรถโฟล์คลิฟท์  กฎระเบียบในการขับรถโฟล์คลิฟท์ตามมาตรฐานสากล  การบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์หรือรถยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเสมอจนนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงาน  การฝึกปฏิบัติและการทดสอบคนขับก่อนให้ใบอนุญาตขับขี่รถยก เพื่อให้ผู้ขับขี่ทำงานได้อย่างมืออาชีพ  การอบรมโฟล์คลิฟท์เป็นสิ่งสำคัญ การเลือกศูนย์ฝึกอบรมก็สำคัญเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ให้บริการอบรมโฟล์คลิฟท์หลายแห่ง เลือกศูนย์ฝึกอบรมที่เชื่อถือได้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีหลักสูตรการอบรมโฟล์คลิฟท์ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลทีมงานวิทยากร ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ มีประสบการณ์เฉพาะด้านสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้และเทคนิคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี